Programación Completa Copa Lina Valle Polo Acuático 2019 -1
 
Resultados segundo fin de semana Copa Linavalle Polo Acuático 2019 -1

Univalle 11 – Yubartas 9 categoría Elite

Brchmans 5 – Boyas 4 Iniciación.

Escuela nacional del deporte 16 – Yubartas 4 Avanzada.

Yubartas 16 – Boyas 4

Javeriana 7 – Yubartas A 6 Avanzadas